VLHT

De Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici, afgekort: VLHT, is opgericht op 31 oktober 1931 en is gevestigd te Nijmegen. De VLHT stelt zich ten doel het bevorderen van de professionele belangen van de ondernemingen in de tandtechnische branche in Nederland in het algemeen en van de leden van de vereniging in het bijzonder.

 

De VLHT biedt u veel ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, functiewaardering, leerlingstelsel, veiligheid, kostprijscalculatie en nog veel meer zaken. Daarnaast is er binnen de VLHT een schat aan andere informatie, waarmee we u in uw dagelijkse praktijk kunnen bijstaan.

De VLHT is ook uw belangenbehartiger, die voor u overlegt en onderhandelt met ministeries, de NMT, ziektekostenverzekeraars, onderwijs, vakbonden, en andere stakeholders. Ook werkt de VLHT hard aan het imago van de tandtechniek en van de aangesloten leden door de introductie van de gebitswijzer en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen.

Steeds meer verenigingen bieden hun leden ook diensten aan, waarmee ze hun contributie letterlijk geheel of gedeeltelijk kunnen terugverdienen. Ook de VLHT werkt hard aan een dienstenpakket, zoals collectiviteitskortingen, aan- en verkoop van gebruikte apparatuur en (hulp bij) risico-inventarisatie en -evaluatie.

De VLHT nodigt u uit lid te worden van een brancheorganisatie met een rijk verleden (sinds 1931!), een goede financiële positie, een toegewijd bestuur, ervaren commissieleden en een deskundig en betrokken secretariaat!

Geschiedenis

De eerste bekende organisatie van tandtechnici in Nederland is de Nederlandse Tand­technische Vereniging (NTTV), opgericht in 1905 te Rotterdam. Die vereniging stelde zich ten doel het bevorderen van de tandtechniek en het bevorderen van de belangen van de beoefenaren ervan.

lees verder

Bestuur

Het is voor de tandtechniek van groot belang dat een goede en sterke brancheorganisatie als de VLHT zich inzet voor uw gezamenlijke belangen. Om met kennis van zaken de branche te vertegenwoordigen en vooral ook om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op technologisch, onderwijskundig en wetgevend gebied is een bestuur nodig met kennis van zaken.

lees verder

Secretariaat

Het secretariaat van de VLHT is ondergebracht bij Organisatie Adviesbureau Schmitz te Lent, gemeente Nijmegen.

lees verder
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.