VLHT

De Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici, afgekort: VLHT, is opgericht op 31 oktober 1931 en is gevestigd te Nijmegen. De VLHT stelt zich ten doel het bevorderen van de professionele belangen van de ondernemingen in de tandtechnische branche in Nederland in het algemeen en van de leden van de vereniging in het bijzonder.

De VLHT biedt haar leden veel ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, functiewaardering, kwaliteitszorg en hoe om te gaan met de MDR, veiligheid, PR en nog veel meer.
We werken mee aan het leerlingstelsel en goed onderwijs, aan een betaalbare Cao, aan goede afspraken tussen tandarts en technicus.
We verzorgen cursussen, we vernieuwden de RI&E en de Code van de Tandtechniek en we participeren in de actualisatie van de Praktijkwijzer en de standaard leveringsvoorwaarden.

We zorgden ervoor dat de meeste leden in aanmerking kwamen voor de TOGS, toen de orderstroom in het voorjaar van 2020 compleet opdroogde en we hielpen de leden om te gaan met de gevolgen van de pandemie en de maatregelen.

Daarnaast is er binnen de VLHT een schat aan andere informatie, waarmee we onze leden in hun dagelijkse praktijk kunnen bijstaan.

De VLHT is de belangenbehartiger van de labs, die voor hen overlegt en zo nodig onderhandelt met ministeries, de KNMT, ziektekostenverzekeraars, het onderwijs, het pensioenfonds, vakbonden en andere stakeholders.

Ook blijft de VLHT hard werken aan het imago van de tandtechniek en van de aangesloten leden, bij voorbeeld via de (vernieuwde) Gebitswijzer en het geven van voorlichting aan patiënten die contact met ons zoeken.

Steeds meer verenigingen bieden hun leden diensten aan, waarmee ze hun contributie letterlijk geheel of gedeeltelijk kunnen terugverdienen. Ook de VLHT breidt haar dienstenpakket gestaag uit. Zo zijn we eind 2014 gestart met onze vakcursussen, krijgen leden korting op cursussen van BHV en op deelname aan een AOV-verzekering.

In 2017 heeft de VLHT opdracht gegeven voor de bouw van een modulaire website, waarmee eenvoudig en kosteloos een website voor individuele leden kan worden gecreëerd.

In 2017 heeft de VLHT ook de vernieuwde RI&E geïntroduceerd, die neergelegd is in een webapplicatie, waarvan leden gratis gebruik kunnen maken. Een aanzienlijk aantal leden is al door het secretariaat toegang verleend tot deze tool. Bedrijven met personeel zijn verplicht een RI&E op te stellen en deze jaarlijks te actualiseren.

In 2017 heeft de VLHT de Code van de Tandtechniek volledig gereviseerd en verspreid onder de leden. Met het oog op de MDR, die het gebruik van een kwaliteitssysteem voorschrijft, heeft de VLHT bovendien een werkbestand ontwikkeld, aan de hand waarvan de leden kunnen nagaan waar ze staan op het gebied van kwaliteitszorg en waar ze nog aan moeten werken.

De VLHT nodigt u uit lid te worden van een brancheorganisatie met een rijk verleden (sinds 1931!), een goede financiële positie, een toegewijd bestuur, een groot netwerk, ervaren commissieleden, een laagdrempelige en deskundig helpdesk en een betrokken secretariaat!

Geschiedenis

De eerste bekende organisatie van tandtechnici in Nederland is de Nederlandse Tand­technische Vereniging (NTTV), opgericht in 1905 te Rotterdam. Die vereniging stelde zich ten doel het bevorderen van de tandtechniek en het bevorderen van de belangen van de beoefenaren ervan.

lees verder

Bestuur

Het is voor de tandtechniek van groot belang dat een goede en sterke brancheorganisatie als de VLHT zich inzet voor uw gezamenlijke belangen. Om met kennis van zaken de branche te vertegenwoordigen en vooral ook om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op technologisch, onderwijskundig en wetgevend gebied is een bestuur nodig met kennis van zaken.

lees verder

Secretariaat

Het secretariaat van de VLHT is ondergebracht bij Organisatie Adviesbureau Schmitz te Lent, gemeente Nijmegen.

lees verder
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.