Branche informatie

 

Branche in kaart

In opdracht van het Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de tandtechnische branche (SVGB) is in 2008 een structuuronderzoek gedaan om tot een helder beeld van de branche te komen.

Het rapport Structuuronderzoek tandtechnische laboratoria 2008 doet verslag van dit uitgebreide onderzoek. De branche telde ruim duizend bedrijven, waarin een kleine vijfduizend mensen werkzaam waren. In meer dan tweederde deel van de bedrijven werkten niet meer dan vier personen.

Enkele feiten op een rijtje: 

Aantal ondernemingen / vestigingen (per 1 jan. 2007): 1.075

Samenstelling branche naar werknemersomvang bedrijven 
26% | ZZP-er
43% | 2 - 4 werkzame personen
10% | 5 - 6 werkzame personen 
11% | 7 t/m 10 werkzame personen
10% | meer dan 10 werkzame personen

Bron: EIM 2007

Verdeling van de tandtechnische laboratoria naar bedrijfstype 
23% | TTL in overwegend kroon- en brugwerk
33% | TTL in overwegend prothesenwerk (incl. framewerk)
28% | Allround TTL
14% | Tandprothetische praktijken met laboratorium
  2% | overige bedrijven (o.a. met orthodontie, verkoop van materialen, etc) 

Bron: EIM 2007

Totaal aantal werkzame personen in de branche in 2007: 4.795 personen

Meer gegevens vindt u in het rapport Structuuronderzoek tandtechnische laboratoria 2008. Het volledige rapport kunt bestellen onder het kopje 'Uitgaven'. 

In 2015 is er door het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) een nieuw structuurrapport opgesteld. Daarin valt onder meer te lezen dat het aantal ondernemingen en personeelsleden de laatste jaren is gegroeid. In de sector wordt daaraan echter getwijfeld omdat veel bedrijven de deuren moesten sluiten in de afgelopen (crisis)jaren. Het nieuwe structuuronderzoek is daarom (nog) niet op deze site geplaatst.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.