Ledenvergadering

Tenminste een maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarvoor wij alle leden uitnodigen. Tijdens de ledenvergadering telt ook uw stem. Deze vergaderingen worden zoveel mogelijk georganiseerd bij relaties van de VLHT. De gastheer neemt daarbij een gedeelte van het programma voor zijn rekening. Uiteraard is er dan voldoende gelegenheid om op informele wijze met collega┬┤s te praten.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.