Opleidingen

In de tandtechniek zijn er drie belangrijke opleidingen. De vierjarige opleiding Tandtechnicus (niveau 4) is er in twee varianten: BOL en BBL. Daarnaast er is de vervolgopleiding tot Klinisch Prothese Technicus (KPT). Voor de tandprothetici, die tevens tandtechnicus zijn, is er een opleiding aan de Hogeschool Utrecht (HU).

In het MBO kennen we de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en de Beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen).
Bij een BBL-opleiding ga je naast je werk een of meerdere dagen naar school voor theorielessen, maar zo'n 70% van de tijd ben je op je werkplek te vinden. Je hoeft dus niet de hele tijd in de schoolbanken te zitten, je doet veel praktijk­ervaring op én je krijgt een leerling-salaris!
Als je kiest voor een BOL-oplei­ding ga je twee of meer dagen dagen in de week naar school en loop je de rest van de week stage bij een erkend leerbedrijf. Je zit dan meer op school en je ontvangt geen salaris. Je hebt, als je 18 jaar bent, wel recht op studiefinanciering.

De Dutch HealthTec Academy
De DHTA is een school in Utrecht, die valt onder ROC Amersfoort, waar diverse opleidingen in de gezondheidstechniek zijn onder gebracht, waaronder de tandtechniek.
Doe je de BBL-opleiding, dan word je voor het grootste gedeelte opgeleid door een werkgever maar je gaat ook een dag per week naar de DHTA. Er is een vierjarige opleiding 'Tandtechnicus' (niveau 4).
Doe je de BOL-opleiding, dan ga je vier dagen per week naar school en loop je daarnaast stage bij een tandtechnisch bedrijf.

Daarnaast is er nog de vervolgopleiding tot 'Klinisch prothesetechnicus'. Deze cursus wordt in een samenwerkingsverband van de opleiding tandtechniek (IVT) van de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.
Klik hier voor meer informatie over de DHTA.

Toelatingseisen BBL en BOL opleiding
Vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig niveau én werkzaam als tandtechnisch medewerker bij een erkend leerbedrijf.
Voor aanvang van de opleiding vindt er een intakegesprek met de deelnemer plaats. Aan de hand van deze intake wordt er een profiel van de deelnemer gemaakt en een individueel opleidingtraject opgesteld.

Toelatingseisen opleiding Klinisch prothesetechnicus (KPT)
De cursus KPT duurt twee jaar en staat open voor de tandtechnicus met het niveau 4 diploma 'Tandtechnicus', met de uitstroomrichting prothese, dan wel een door de examencommissie KPT vast te stellen gelijkwaardig diploma of anderszins.
Het diploma 'Specialisatie Volledige gebitsprothese' of een hieraan gelijkwaardig buitenlands diploma (ter beoordeling van de examencommissie KPT) geeft recht om in te stromen in het 2de jaar van de opleiding KPT.

Toekomst
Na de opleiding heb je een goede kans om aan de slag te komen. Veel mensen blijven bij de werkgever waar ze tijdens hun opleiding hebben gewerkt, maar dat is niet verplicht. Je hebt een grote dosis werkervaring opgedaan, waar menig werkgever om zit te springen!

Opleiding tandprothetiek aan de HU te Utrecht
De bachelor Tandprothetiek is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot het BIG-beschermde beroep van tandprotheticus. Door een combinatie van theorie en praktijk bereid je je voor op het verlenen van eerstelijns technische zorg voor cliënten die geheel of gedeeltelijk tandeloos zijn.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding tandprothetiek.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.