Opleidingen


In de tandtechniek zijn er twee belangrijke opleidingen. De eerste is de vierjarige opleiding 'Tandtechnicus' (niveau 4) en de tweede is de vervolgopleiding tot Klinisch Prothese Technicus (KPT). Voorheen was er ook een tweejarige basisopleiding, maar deze is komen te vervallen.

 

In het MBO kennen we de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en de Beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen).
Bij een BBL-opleiding ga je naast je werk een of meerdere dagen naar school voor theorielessen, maar zo'n 70% van de tijd ben je op je werkplek te vinden. Je hoeft dus niet de hele tijd in de schoolbanken te zitten, je doet veel praktijk­ervaring op én je krijgt een leerling-salaris!
Als je kiest voor een BOL-oplei­ding ga je twee of meer dagen dagen in de week naar school en loop je de rest van de week stage bij een erkend leerbedrijf. Je zit dan meer op school en je ontvangt geen salaris. Je hebt, als je 18 jaar bent, wel recht op studiefinanciering.

De nieuwe Dutch HealthTec Academy (DHTA)
De reguliere opleiding tot tandtechnicus is een BBL-opleiding, wat wil zeggen dat je voor het grootste gedeelte wordt opgeleid door een werkgever maar je gaat ook een dag per week naar de DHTA in Utrecht. De DHTA is een nieuwe school waar diverse opleidingen in de gezondheidstechniek zijn onder gebracht, waaronder de tandtechniek. Er is een vierjarige opleiding 'Tandtechnicus' (niveau 4). Daarnaast is er nog de vervolgopleiding tot 'Klinisch prothesetechnicus'. Deze cursus wordt in een samenwerkingsverband van de opleiding tandtechniek (IVT) van de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Toelatingseisen niveau 4
Vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig niveau én werkzaam als tandtechnisch medewerker bij een erkend leerbedrijf.
Voor aanvang van de opleiding vindt er een intakegesprek met de deelnemer plaats. Aan de hand van deze intake wordt er een profiel van de deelnemer gemaakt en een individueel opleidingtraject opgesteld.

Toelatingseisen opleiding Klinisch prothesetechnicus (KPT)
De cursus KPT bestaat uit 2 jaar en staat open voor de tandtechnicus met het 4-jarige, niveau 4 diploma 'Tandtechnicus', met de uitstroomrichting prothese, dan wel een door de examencommissie KPT vast te stellen gelijkwaardig diploma of anderszins. Het diploma 'Specialisatie Volledige gebitsprothese' of een hieraan gelijkwaardig buitenlands diploma (ter beoordeling van de examencommissie KPT) geeft recht om in te stromen in het 2de jaar van de opleiding KPT.

Toekomst
Na de opleiding heb je een goede kans om aan de slag te komen. Veel mensen blijven bij de werkgever waar ze tijdens hun opleiding hebben gewerkt, maar dat is niet verplicht. Je hebt een grote dosis werkervaring opgedaan, waar menig werkgever om zit te springen!

Meer informatie over de opleidingen vind je op de website van de DHTA.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2019 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.