Gebitswijzer

De VLHT heeft ter ere van haar 75-jarig bestaan een map uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht: de Gebitswijzer.
Leden kunnen de Gebitswijzer uitreiken aan tandartsen, om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten.
Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de inbreng van de tandtechnicus in de tandheelkundige zorg. Dat werk vindt namelijk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendheid van de tandtechnische sector.

In mei 2021 lanceerden we een nieuwe versie van de Gebitswijzer, niet meer in de vorm van een map maar als brochure. De functie is echter dezelfde: u kunt de Gebitswijzer uitreiken aan tandartsen en andere klanten.

Leden ontvingen gratis een aantal exemplaren van de vernieuwde Gebitswijzer. Leden die meer exemplaren nodig hebben kunnen een set van twintig exemplaren van de Gebitswijzer bijbestellen door 25 euro over te maken op bankrekening NL05 INGB 0000 2173 07 van de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici te Nijmegen. De prijs is inclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten.

De informatie in de brochure vindt u ook op de website van de Gebitswijzer. Neemt u hiervoor een kijkje op www.gebitswijzer.eu.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.