Aanmelding als lid, tarieven en voorwaarden

De contributie die uw bedrijf betaalt hangt af van het aantal werknemers. Hieronder een overzicht van de tarieven sinds 1 januari 2020.

 

 

tarief |medewerkers |bedrag
10€ 250,00
21 t/m 5€ 500,00
36 t/m 10€ 800,00
411 t/m 20€ 1300,00
521 t/m 35€ 2000,00
636 t/m 50€ 3200,00
7meer dan 50€ 4600,00

Wilt u lid worden? Vult u dan onderstaand formulier in. U ontvangt dan een bevestiging, een handboek met een schat aan informatie voor uw praktijk, een exemplaar van de Code voor de Tandtechniek, een exemplaar van de Gebitswijzer en een wandschildje, waarmee u kunt laten zien dat u lid bent van een professionele tandtechnische vereniging.

Indien u in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt u de contributie naar rato van het aantal maanden dat in dat jaar nog rest.
Vervolgens ontvangt u in het eerste volle kalenderjaar van uw lidmaatschap een korting van vijftig procent op het contributietarief.
ONT-leden ontvangen altijd een contributiekorting van vijftig procent.
 
Op het lidmaatschap van de VLHT zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing. U vindt deze onder downloads. Bij aanmelding verklaart u zich hiermee impliciet akkoord.

De gegevens die u vertrekt op het aanmeldformulier, zullen ook gebruikt worden voor de facturering. Eventuele (nieuwe) wensen inzake de contributiefacturen dient u altijd vóór 1 januari of (nieuwe leden) tegelijkertijd met de aanmelding aan ons door te geven. Eenmaal uitgereikte facturen worden niet gewijzigd.

Meld u aan als lid
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.