Aanmelding als lid

De contributie die uw bedrijf betaalt hangt af van het aantal werknemers. Hieronder een overzicht van de tarieven sinds 1 januari 2020.

tarief

medewerkers

oud tarief

nieuw tarief

1

0

€ 300,00

€ 250,00

2

1 t/m 5

€ 800,00

€ 500,00

3

6 t/m 10

€ 1.027,50

€ 800,00

4

11 t/m 20

€ 1.632,00

€ 1300,00

5

21 t/m 35

€ 2.357,50

€ 2000,00

6

36 t/m 50

€ 4.713,50

€ 3200,00

7

meer dan 50

€ 4.713,50

€ 4600,00

 

 

 

 

 

 

 Wilt u lid worden? Vult u dan onderstaand formulier in. U ontvangt dan een bevestiging, een handboek met een schat aan informatie voor uw praktijk, een exemplaar van de Code voor de Tandtechniek, een exemplaar van de Gebitswijzer en een wandschildje, waarmee u kunt laten zien dat u lid bent van een professionele tandtechnische vereniging.

Indien u in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt u de contributie naar rato van het aantal maanden dat in dat jaar nog rest.
Vervolgens ontvangt u in het eerste volle kalenderjaar van uw lidmaatschap een korting van vijftig procent op het contributietarief.
ONT-leden ontvangen altijd een contributiekorting van vijftig procent.

 

Meld u aan als lid
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.