Terug

Jaarcongres NVGPT (met ledenvoordeel VLHT!)

In de tandartspraktijk komen met grote regelmaat nieuwe materialen en technieken beschikbaar. Vernieuwingen in CAD/CAM technieken, keramische materialen en (in)directe composieten volgen elkaar in hoog tempo op. Dit geeft de tandarts veel mogelijkheden, maar maakt keuzes ook moeilijker. Het aanbod is overweldigend en informatie van fabrikanten niet altijd goed op waarde te schatten. Het valt in de praktijk dan ook niet altijd mee om gefundeerde keuzes te maken.

Reden genoeg om het thema ‘nieuwe restauratiematerialen’ te kiezen voor het NVGPT jaarcongres op vrijdag 12 december 2014. De NVGPT heeft twee internationaal erkende experts bereid hebben gevonden om dit thema te behandelen: rrof. dr. Ivo Krejci uit Zwitserland en dr. Panos Bazos uit Griekenland. Zij zullen ingaan op de stand van zaken op het gebied van restauratiematerialen, waarbij ook aandacht is voor klinische procedures voor indirecte adhesieve restauraties. Het onderwerp is ook interessant voor tandtechnici, die met nadruk worden uitgenodigd om deel te nemen. De lezingen zijn in het Engels.

Naast het hoofdprogramma wordt ook een parallelcongres georganiseerd, gericht op tandartsen-algemeen practici, tandarts-gnathologen en orofaciaal fysiotherapeuten, met als thema ‘Gedragsverandering in de tandarts- en fysiotherapie praktijk’.

Leden van de VLHT en hun medewerkers ontvangen 100 euro korting op de congres fee van 400 euro (hoofdprogramma) en betalen dus 300 euro.

Ga naar de website van de NVGPT voor meer informatie en aanmelden.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.