Terug

NVT Thematour 'Prepareren? Cementeren! (4)

De Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) organiseert de landelijke thema-avond: 'Prepareren? Cementeren!'

De thema-avond wordt 6 keer georganiseerd op 6 verschillende locaties. Op 27 oktober is de bijeenkomst in Nootdorp.

Door middel van een syllabus en een handout, voorzien van duidelijke leerdoelen en een beknopte guideline, organiseert de NVT een interessante avond bij u in de buurt. Voor aanvang van de NVT thema-avond ontvangt u toetsvragen. Deze worden de avond ook behandeld.
De tandtechnicus is ook van harte welkom om deze thema-avond bij te wonen.

Prepareren? Cementeren!

Verschillende indicaties voor het gebruik van partiële keramische restauraties en een moderne benadering van de restauratieve tandheelkunde met minder biologische schade dan conventioneel brugwerk worden besproken tijdens de NVT thema-avond.  

De vele nieuwe soorten keramische werkstukken eisen hun specifieke preparaties en daarmee ook samenhangende cementeerprocedures. Wat zijn hierbij de moeilijkheden voor u als tandarts? Is er voldoende retentie en/of voldoende hechting? En wat zijn de moeilijkheden voor u als tandtechnicus?

Daarnaast ontwikkelen de materiaaleigenschappen van composiet zich nog steeds naar slijtvaster, esthetisch fraaier en duurzamer. Neemt composiet als adhesief een plaats als alternatief in gezien deze ontwikkelingen? Wanneer verkiest u de indicatie composiet boven keramiek?

Drie zeer deskundige en ervaren sprekers behandelen tijdens de NVT thema-aavond in hun presentaties het prepareren en cementeren van specifieke indicatiegebieden voor gebruik van keramiek en composiet. Uiteraard zijn er meerdere wegen te bewandelen. De sprekers zullen aan de hand van casuïstiek en evidence hun kennis met u delen en graag met u in discussie gaan over de moeilijkheden en mogelijkheden rondom het thema Prepareren? Cementeren!

Het tarief voor tandtechnici bedraagt 95 euro.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.