AOW-franchises voor 2019 bekend

Het pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft de AOW-franchises voor 2019 bekendgemaakt. De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover uw medewerker geen pensioen opbouwt en waarover geen premie wordt berekend. Het bedrag van de franchise wordt jaarlijks vastgesteld.

Ouderdomspensioen (OP)
De AOW-franchise in 2019 bedraagt 12.426 euro.
Het premiepercentage OP bepaalt u als volgt: (bruto voltijd jaarsalaris - AOW-franchise) x deeltijdpercentage = jaarpremie OP.
Is het voltijd jaarsalaris (inclusief voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)) van uw medewerker hoger dan 107.593 euro? Dan wordt in 2019 het voltijd jaarsalaris in de bovenstaande formule gemaximeerd op € 107.593.

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)
De AP-franchise in 2019 bedraagt 20.940 euro voor werknemers van 23 jaar of ouder.
Zie de website van het PFZW voor de AP-franchise 2019 voor werknemers jonger dan 23 jaar.
De AP-franchise is gelijk aan het minimum(jeugd)loon. De minimumjeugdlonen zijn een percentage van het volledige minimumloon. De franchise wordt één keer per jaar vastgesteld.
Deze wordt als volgt berekend: (bruto voltijd jaarsalaris x deeltijdpercentage - AP-franchise) x premiepercentage AP = jaarpremie AP.

Let op! Het maximum salaris van € 107.593 geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.

Meer informatie vind u op de website van het pensioenfonds.
 
DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.