Terug

Cijfers en bedragen PFZW voor 2023

Nadat PFZW eerder al de pensioenpremie over 2023 bekendmaakte, zijn nu ook alle overige cijfers en bedragen voor volgend jaar vastgesteld. De premie zal zoals gemeld 25,8% bedragen. Deze premie kan volgens de Cao voor maximaal eenderde op het salaris van de werknemer worden ingehouden. De AOW-franchise bedraagt in 2023 14.714 euro en het maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt 128.810 euro.

Op de website van PFZW vindt u alle andere bedragen en percentages.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.