Terug

Premies pensioenfonds 2020 bekend

Het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, waar ook de tandtechniek onder valt, heeft de premies en franchisebedragen voor 2020 bekendgemaakt.


Overzicht pensioencijfers 2020

Premies


Pensioenpremie: 23,5%
 
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen: 0,5%
 
Premie voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in combinatie met de gratis dekking vanuit de regeling Bescherming bij verlof en werkloosheid: 20,6%


Franchise

AOW-franchise: € 12.770,-
 
Franchise voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: € 21.430,-
Let op: voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden andere franchises.


Opbouw

Opbouwpercentage: 1,75%
 
Maximum salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt € 110.111,-
Let op: Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris.
Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw: 2,6%

Let op: de cijfers die het pensioenfonds zelf verstrekt zijn altijd doorslaggevend. Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot het pensioenfonds.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.