Terug

Conceptbegroting en verslag ledenvergadering

Op 1 juni vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag daarvan vindt u inmiddels op onze website, onder downloads.
Helaas was de begroting 2023 niet helemaal gereed ten tijde van de verzending van de vergaderstukken. Inmiddels is de begroting door het bestuur vastgesteld. De leden worden vanaf heden in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren. Zonder tegenbericht wordt de begroting vervolgens per 1 augustus van dit jaar definitief.

Het verslag van de ALV is te vinden onder downloads/Algemene ledenvergaderingen; verslagen (na inloggen).
De begroting is te vinden onder downloads/ALV 2023; vergaderstukken (na inloggen).

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.