Terug

Congres NVGPT en NVVRT 'No shine without friction'

Dit jaar organiseren de NVGPT en de NVVRT hun eerste gezamenlijke congres. Het thema is occlusie. In de breedste zin van het woord. Contact maken. Natuurlijk tussen tanden en kiezen, maar ook tussen mensen. En in dit geval ook tussen de verenigingen. Na herhaald uitstel is het nu echt zover!

Hoe vind je contact? Wat is het effect van het contact? En hoe zorg je ervoor dat het contact zo goed mogelijk verloopt? En wat doe je als er toch wrijving optreedt? Hoe erg is dat en wanneer is het te veel? Want zonder een beetje wrijving krijg je ook geen glans!

Het thema wordt op de vrijdag behandeld door dr. James Huddleston Slater, dr. med dent. Sjoerd Smeekens en dr. Galip Gurel.

Op de donderdag zijn er parallelsessie voor tandartsen-MFP, tandarts-gnathologen en restauratief tandartsen. Het programma van deze sessies wordt nog nader ingevuld.

Klik hier voor het volledige programma.

Gezamenlijk congres van NVGPT en NVVRT 'No shine without friction' op 8 en 9 september 2022 in DeFabrique te Maarssen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.