Contributieheffing VLHT 2019

Binnenkort zullen de contributiefacturen 2019 verstuurd worden. Zoals u weet kent de VLHT meerdere contributietarieven. Hebben er de afgelopen tijd veranderingen plaatsgevonden in de omvang van uw personeelsbestand, en bent u daardoor in een andere categorie terecht gekomen? Laat u dat ons uiterlijk op 31 januari weten? Dan zorgen we dat u in de juiste categorie blijft ingedeeld.

De VLHT kent de volgende contributiecategorieen:

Categorie 1: geen werknemers
Categorie 2: 1 t/m 5 werknemers
Categorie 3: 6 t/m 10 werknemers
Categorie 4: 11 t/m 20 werknemers
Categorie 5: 21 t/m 35 werknemers
Categorie 6: meer dan 35 werknemers.

De contributie wordt in 2019 niet verhoogd ten opzichte van 2018.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.