Terug

Contributiestaffel op de schop

Binnenkort vergadert het bestuur van de VLHT over een nieuwe contributiestaffel. De VLHT kent momenteel zes contributiecategorieën, elk met een eigen tarief. De laatste jaren heeft de vereniging een positief resultaat behaald. Een verdere aangroei van het eigen vermogen is niet nodig, reden waarom het bestuur een verlaging van de contributietarieven voorbereidt.

De contributiecategorieën van de VLHT met de huidige tarieven:

1 (geen personeel): 300 euro
2 (1 t/m 5 werknemers): 800 euro
3 (6 t/m 10 werknemers): 1.027,50 euro
4 (11 t/m 20 werknemers): 1.632 euro
5 (21 t/m 35 werknemers): 2.357,50 euro
6 (meer dan 35 werknemers): 4.713,50 euro.

Het bestuur zal voorstellen om de tarieven van alle categorieën te verlagen en om meer logica aan te brengen in de staffels.
Het is mogelijk dat er daarnaast een contributiecategorie zal worden toegevoegd, om in te spelen op de schaalvergroting binnen de tandtechniek.

Nadat het bestuur het voorstel heeft aangenomen, zal het in het najaar aan de leden worden voorgelegd, waarna, het bij goedkeuring, per 1 januari 2020 zal worden ingevoerd.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.