Terug

De VLHT en de coronacrisis

Ten tijde van dit schrijven is het 23 april 2020. De tandartsen, onze klanten, gaan mondjesmaat hun praktijken weer opstarten. Zij zijn vijf weken dicht geweest, waardoor ook de werkzaamheden in de tandtechnische laboratoria tot stilstand kwamen. Hoe is de VLHT hiermee omgegaan?

Net als de tandartspraktijken moeten tandtechnische laboratoria tot nu toe vijf weken omzet missen. Daar zal nog wel een flink aantal weken (of beter gezegd maanden) met lage omzetten op volgen. Triest genoeg kunnen er collega’s zijn die dit niet kunnen volhouden en die noodgedwongen hun laboratorium zullen moeten sluiten.

Frustrerend
Het frustrerende is dat we hier met z’n allen helemaal niets aan kunnen doen. Het virus waart rond en zolang we daar geen goed antwoord op hebben, zal het normale leven nog niet kunnen worden hervat. We kunnen er alleen maar naar streven dat ondernemers zoveel mogelijk worden gecompenseerd voor de verliezen die ze nu lijden.

Tegemoetkomende maatregelen
De regering was snel met het aankondigen van een aantal maatregelen. De compensatie van de loonkosten en de bijbehorende uitbetaling was eveneens in korte tijd geregeld. Voor een andere regeling, de TOGS, is de SBI-code van het bedrijf bepalend. De SBI-code van de tandtechniek staat nog niet op de lijst van SBI-codes die voor deze regeling in aanmerking komen. Dat is niet correct, vooral omdat tandartsen wel in aanmerking komen voor deze regeling.
Een andere regeling, die tandartsen moet compenseren in hun omzetverlies, loopt via de ziektekostenverzekeraars. Ook hier is het niet correct dat de tandtechniek er niet bij betrokken is. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien, wordt pas bekend na 1 mei 2020.

Hoe gaat de VLHT hiermee om?
Om te beginnen heeft de VLHT haar leden al op de eerste dag na sluiting van de tandartspraktijken via mail en website geïnformeerd over de mogelijkheden van bovenstaande regelingen. Bovendien hebben we onze leden gewezen op extra financieringsmogelijkheden en nuttige acties in deze rustigere periode. Telkens als daar aanleiding toe was, werden updates verstuurd en op de website geplaatst. Later werden er ook steeds vaker posts op onze Facebookpagina geplaatst.

Inzet
Daarnaast heeft de VLHT zich op verschillende manieren ingezet om de SBI-code van de tandtechniek op de lijst te krijgen van sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Dat is gedaan door aanmelding van onze SBI-code, later door de bezwaar- en de klachtenregeling van RVO. Ook is er een brief gestuurd naar de betreffende staatssecretaris en is aansluitng gezocht bij de lobby van het Centrum voor de Ambachtseconomie. Volgens de laatste stand van zaken zal één en ander opnieuw worden overwogen. Wij gaan ervan uit dat het uiteindelijk zal lukken om de tandtechniek op deze lijst te krijgen.

Wat betreft de regeling via de zorgverzekeraars: de VLHT heeft Zorgverzekeraars Nederland op de hoogte gebracht van de omissie dat de tandtechniek niet is meegenomen in deze regeling. Het is even afwachten hoe de regeling er precies uit gaat zien, voordat verdere actie ondernomen kan worden.

Actief
Na de oproep van premier Rutte, om per sector na te denken over de toekomstige 1,5 meter economie, hebben wij een oproep aan onze leden gedaan en tevens op Facebook geplaats aan tandtechnici om mee te denken. Dit heeft geresulteerd in een goede hygiëneinstructie voor de laboratoria. Deze is inmiddels via de website aan de VLHT-leden beschikbaar gesteld.
Kortom: de VLHT is actief voor u bezig om de belangen van de tandtechnische ondernemers te behartigen.

Wolter Jagt,
voorzitter

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.