Drie kwart van de Nederlanders bezoekt jaarlijks de tandarts

In Nederland wordt de tandarts regelmatig bezocht: ruim drie kwart van de bevolking gaat minstens eenmaal per jaar. Dit aandeel is sinds het begin van deze eeuw nauwelijks veranderd. In totaal werd de tandarts in 2012 ruim 38 miljoen maal geconsulteerd.

Bij bijna twee derde hiervan ging het om een periodieke controle van het gebit. Bij het overige deel ging het om uitgebreidere behandelingen zoals het verwijderen van tandsteen, het vullen of trekken van tanden of kiezen of het maken van een kroon of brug.

Er blijken iets meer vrouwen dan mannen naar de tandarts te gaan, vooral in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De meeste kinderen gaan vanaf 4-jarige leeftijd regelmatig naar de tandarts. Pas vanaf 55-jarige leeftijd neemt het tandartsbezoek terug, van de 75-plussers ziet slechts 45 procent de tandarts. Dit komt vooral doordat op oudere leeftijd meer mensen een kunstgebit hebben.

Bron: CBS

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.