Terug

Eindelijk: een betaalbare AOV voor tandtechnici

 

Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. U bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Dat kán een enorme impact hebben op uw leven. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen dat hij, als hij ziek is, niet zonder inkomen zit. Maar een traditionele AOV is kostbaar en kent strenge voorwaarden en uitsluitingen.

Daarom zijn we als VLHT trots te kunnen melden dat we, in samenwerking met de SamSamKring, een speciale AOV voor tandtechnisch ondernemers ontwikkeld hebben: AOV voor Tandtechnici.
AOV voor Tandtechnici is een zogenaamde schenkkring, een vorm van ‘crowdsurance’. Ze biedt een slim alternatief voor de traditionele AOV/arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het principe is eeuwen oud, we schenken elkaar een klein bedrag als er iemand arbeidsongeschikt is. AOV voor Tandtechnici is zeker, flexibel, eerlijk, betaalbaar en bovendien snel online te regelen.


De belangrijkste spelregels van AOV voor Tandtechnici

  • U kiest zelf uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, met een maximum van 80% van uw inkomen uit onderneming.
  • Alle deelnemers sparen maandelijks 4,5% van dit inkomen op een (Bunq) bankrekening.
  • Bij ziekte ontvangt u van de andere deelnemers tesamen een schenking van € 1.000 tot € 4.000 netto per maand voor een periode van maximaal 24 maanden.
  • Deze schenkingen worden automatisch van de rekeningen van de andere deelnemers naar uw rekening overgemaakt.
  • Als er op uw rekening een bedrag staat groter dan twaalf maal uw spaarbedrag, dan wordt het overschot automatisch terugbetaald.
  • Schenkingen en uitkeringen zijn vrijgesteld van belastingen.
  • Als u stopt met uw deelname, dan komt het geld op de bankrekening weer vrij voor eigen gebruik.
  • Iedere ondernemer, ook een starter, die 100% arbeidsgeschikt is mag meedoen, ongeacht leeftijd of medische geschiedenis.

Hoe het precies werkt? Klik hier voor onze website van AOV voor Tandtechnici. Daar kunt u ook een vrijblijvende afspraak inplannen.

AOV voor Tandtechnici is beschikbaar voor alle ondernemers in de tandtechniek (maar leden van de VLHT kunnen deelnemen tegen een gunstiger tarief!).

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.