Terug

Keuzehulp Tandprothetische Zorg gelanceerd

Op 25 november is de Keuzehulp Tandprothetische Zorg 2022 gepubliceerd. De Keuzehulp ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een passende keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Op een eenvoudige wijze maakt de Keuzehulp inzichtelijk wat er is opgenomen in onder meer het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hebben gemaakt, die voor verzekerden belangrijk zijn.

Zorgverzekeraar a.s.r. gooit ook dit jaar de hoogste ogen. Volgens de Keuzehulp krijgt zorgverzekeraar a.s.r. met 3,75 sterren voor het tweede jaar op rij de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. Vooral op het gebied van transparantie onderscheidt a.s.r. zich van andere zorgverzekeraars. Bij de onderbouwing van de tarieven zijn de richtlijnen van de ONT voor het vervaardigen van gebitsprotheses maatgevend. Dit levert zorgverzekeraar a.s.r. een voorsprong op ten opzichte van andere zorgverzekeraars, zoals Caresq dat in totaal slechts 2 sterren wist te behalen.

Over de hele linie scoren alle zorgverzekeraars dit jaar lager dan vorig jaar. Gemiddeld genomen leveren alle zorgverzekeraars een halve ster in. Dit houdt verband met een verdere aanscherping van de beoordelingscriteria vanuit het patiƫntenperspectief. Vooral op het gebied van administratieve lasten laten veel zorgverzekeraars (waaronder ook a.s.r.) punten liggen, doordat ze geen inzicht kunnen geven in het percentage machtigingsaanvragen dat wordt afgewezen.
De andere beoordelingscriteria hebben betrekking op: keuzevrijheid, vergoedingen in bijzondere situaties, transparantie, klanttevredenheid, informatievoorziening en aandacht voor kwaliteit. Op het laatst genoemde criterium 'aandacht voor kwaliteit' behalen CZ, VGZ en a.s.r. de hoogste score. Zilveren Kruis, DSW en a.s.r. verzamelen juist voor 'keuzevrijheid' de meeste sterren.
Zorgverzekeraars Menzis en Zorg en Zekerheid hebben aangegeven dat ze niet wensen mee te werken aan de Keuzehulp.

Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Keuzehulp Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst. De Keuzehulp voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de ONT.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.