Terug

Extra vragenlijst COVID-19 opgenomen in de RI&E website

 

Veel bedrijven zijn inmiddels aan de slag om hun werkomgeving op basis van de anderhalve-meter-samenleving in te richten. Een deel van de mensen werkt thuis, maar er zijn ook weer steeds meer medewerkers op de werkplek actief. Om de risico’s en de te nemen maatregelen helder in kaart te brengen, heeft onze partner Mensely een module samengesteld die is opgenomen in de RI&E website van de VLHT.

Met deze module kunt u de belangrijke aandachtspunten inventariseren en bij knelpunten de juiste maatregelen nemen om het werken zo veilig mogelijk te houden, ook met de risico’s van het COVID-19 virus.

 

Deze extra vragenlijst kan dus worden beschouwd als een verdiepende RI&E die ook met de reguliere RI&E in de rie-manager (= website) kan worden samengesteld tot één plan van aanpak.

 

De COVID-19 vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de voorbereidingen die getroffen moeten worden op basis van de huidige beslissingen en maatregelen van het kabinet.

Heeft u wel personeel en uw RI&E nog niet voor elkaar? Klik dan hier en vraag gratis (voor leden) toegang tot onze RI&E website en maak uw Plan van Aanpak.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.