Terug

Gevolgen belastingplannen voor werkgevers en werknemers

Op de laatste Prinsjesdag zijn er verschillende plannen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor de loonkosten, de werkgeverslasten en het nettoloon van de medewerkers. Zo zullen er nog maar twee schijven overblijven in de belastingtarieven, wordt de arbeidskorting verhoogd en de werkkostenregeling verrruimd en komt er een bijtelling voor de fiets van de zaak. Ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans zal belangrijke veranderingen met zich meebrengen.

De belangrijkste veranderingen:
• In januari 2020 wil het kabinet over gaan naar het tweeschijventarief. De twee schijven zullen waarschijnlijk 37,35% en 49,50% gaan worden.
• De algemene heffingskorting wordt verhoogd. Hierdoor houden (voornamelijk de lagere inkomens) netto meer over van hun salaris.
• De arbeidskorting wordt verhoogd. Hierdoor houden werknemers met een jaarsalaris van meer dan 20.000 euro netto meer over van hun salaris.
• De bijtelling van de elektrische auto gaat voor nieuwe auto’s van 4% tot 50.000 euro en daarboven 22% naar 8% tot 45.000 euro en daarboven 22%. Als u een elektrische auto wilt aanschaffen is het voor de bijtelling verstandig om dit nog in 2019 te doen.
• De werkkostenregeling wordt verruimd. De vrije ruimte gaat van 1,2% over de gehele loonsom naar 1,7% over de eerste 400.000 euro en daarboven 1,2% van de loonsom.
• Voor de fiets van de zaak gaat een bijtellingspercentage van 7% gelden. Er hoeft geen kilometeradministratie voor de privékilometers meer bijgehouden te worden.
• De voorlopige ww-premies voor 2020 zijn bekend gemaakt. De premie voor werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd met bepaalde uren wordt waarschijnlijk 2,94%. Voor alle overige werknemers wordt de premie een stuk hoger.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuurt u dan een mail aan het secretariaat.

Met dank aan Van Winssen Personeel en Salaris.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.