Terug

In memoriam: Erik Kruiderink

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Erik Kruiderink is overleden. Hij was pas 69 jaar. Erik is van 1999 (met een onderbreking) tot 2016 betrokken geweest bij onze vereniging. Hoewel hij niet uit de tandtechniek kwam, heeft hij altijd een groot hart voor ons ambacht gehad. Met name de samenwerking tussen de leden en alles wat zich daarbuiten afspeelde ging hem aan het hart.

Erik vertegenwoordigde ons tijdens de CAO-onderhandelingen, in het sociaal fonds, MKB, HBA en richting DHTA, KNMT, ANT en ONT. 
Erik was een gewetensvolle man. In het afscheidswoord tijdens zijn terugtreden als voorzitter noemde hij de VLHT het geweten van de tandtechniek en hoopte dat de VLHT dat ook zou blijven. Zijn oren stonden altijd open om te luisteren naar de wensen en meningen van de leden en hij bracht daar eenheid in. Maar hij wist ook nuance te brengen als we, in zijn ogen, uit de bocht vlogen. Kortom: een echte voorzitter.
Wij zijn dankbaar voor alles wat Erik voor onze vereniging heeft betekend en zullen dit ook namens de vereniging aan de familie van Erik kenbaar maken.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.