'In vijf minuten noodkroon uit betaalbare 3D-printer'

In de Dental Tribune van november 2017 verscheen een artikel van dr. Joerd van der Meer met de titel 'In vijf minuten noodkroon uit betaalbare 3D-printer'. In het artikel gaat tandarts Van der Meer in op de komende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de tandheelkunde en tandtechniek.

Van der Meer verwacht onder meer, zoals de kop van het artikel al aangeeft, dat het in de toekomst mogelijk wordt om binnen vijf minuten een noodkroon op maat te printen. Hij verwacht dat komend jaar al meerdere fabrikanten met de benodigde appartuur op de markt zullen komen. 

De schrijver verwacht ook dat binnen enkele jaren scanners op de markt komen, waarmee door het tandvlees heen gekeken kan worden, waarmee randen van kronen en bruggen veel nauwkeuriger vastgelegd kunnen worden.

Van der Meer gaat in zijn artikel ook in op de veranderende rol van de tandtechnicus, als gevolg van alle technische ontwikkelingen. Onder dit bericht vindt u een bestand met het gehele artikel.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.