Initiatiefwet tegen acquisitiefraude

SP en VVD hebben een initiatiefwet tegen acquisitiefraude ingediend. Deze partijen willen ondernemers op deze manier beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, onder meer door strafbaarstelling van acquisitiefraude.

Wet tegen acquisitiefraude is hard nodig
Belangrijk onderdeel van het voorstel is het invoeren van een expliciete strafbepaling voor acquisitiefraude. Zo worden fraudeurs bij voorbaat ontmoedigd en bij overtreding gestraft. Verder moeten eerlijke ondernemers ook sneller van frauduleuze overeenkomsten kunnen worden bevrijd. Het Nederlands bedrijfsleven wordt jaarlijks voor ongeveer 400 miljoen euro gedupeerd door dit soort praktijken.
Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) sloegen de handen ineen na een rechterlijke uitspraak in februari 2013, in een proces van MKB-Nederland tegen Holland Internet Group en Telefoongids.com. Daarin werd geconstateerd dat er tot nu te weinig mogelijk is om acquisitiefraude tegen te gaan. Dit wetsvoorstel repareert die lacune.
 

Voorbeelden van acquisitiefraude
Acquisitiefraude is onder meer het onder valse voorwendselen aansmeren van allerlei overeenkomsten. Zo zijn er dagelijks ondernemers de dupe die advertentieruimte hebben ingekocht in niet bestaande of nauwelijks gelezen gidsen. Door de wijze waarop de contracten zijn opgesteld komen ondernemers niet of nauwelijks van de gesloten overeenkomsten af.
Ook VLHT leden worden regelmatig benaderd door callcenters voor het plaatsen van dure maar waardeloze advertenties.
Neemt u, in geval van twijfel over de geldigheid van dit soort 'overeenkomsten' contact op met onze helpdesk.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.