Terug

Inschrijving UBO verplicht voor veel ondernemingen

Sinds 27 september 2020 moeten meer dan 1,6 miljoen organisaties hun UBO's inschrijven in het UBO-register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Wat is een UBO en krijgt uw onderneming ook te maken met het UBO-register? Lees hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden.

Wat zijn UBO's?
UBO's zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Wie de UBO's van uw organisatie zijn bepaalt u als organisatie zelf.

Waarom is er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kunt u zich, door de openbaarheid van het register, beter informeren over met wie u zaken doet.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register gelegd bij KVK.

Wie moet zijn UBO's inschrijven?
Onder meer de volgende organisaties zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • een gedeelte van de verenigingen
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).

Niet onder de opgaveplicht vallen onder meer:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven.

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hoeven geen UBO's in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Wijze van inschrijven
U schrijft reeds bestaande UBO's in met een online UBO-opgave. Heeft u meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.
U schrijft uw startende organisatie en de UBO's in tijdens het registratieproces aan de balie, of bij de notaris. Daarbij gebruikt u UBO-formulieren. U kunt de UBO's van een nieuwe organisatie niet online inschrijven.

Openbaarheid
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en –jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • de aard en omvang van het belang

Wilt u deze UBO-gegevens inzien? Dat kan door online een KVK uittreksel UBO-register te bestellen. Hiervoor heeft je een toegangscode nodig die u eenvoudig kunt aanvragen. Het KVK uittreksel UBO-register is ook te bestellen via KVK Dataservice.

Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.