Interview met voorzitter in Dental Revu

In het vorige nummer van Dental Revu, het verenigingsblad van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) kwam VLHT-voorzitter Erik Kruiderink aan het woord over de door de VLHT gewenste nauwere samenwerking met de ONT. Blijkens de reactie van het ONT-bestuur zijn zij ook voor verdere samenwerking maar willen ze niet op de troepen vooruit lopen.

Erik Kruiderink pleit onder meer voor (verdere) samenwerking op het gebied van de CAO, belangenbehartiging, opleiding en kwaliteit.

Het bestuur van de ONT is eveneens van mening dat nauwere samenwerking verstandig zou zijn, maar bespeurt onder zijn leden de nodige weerzin. Een pijnpunt is voor een aantal ONT-leden dat sommige tandtechnici zich "zonder de daarvoor vereiste opleiding onterecht als zorgverlener binnen de tandprothetiek manifesteren". Ook het feit dat sommige zorgverleners hieraan meewerken door rechtstreeks declareren mogelijk te maken wekt wrevel.

Volgens het bestuur van de ONT is er tijd nodig "om het vertrouwen te laten groeien".

Uiteraard houden we u op de hoogte over de vorderingen op het gebied van de samenwerking met de ONT en andere partijen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.