Jaarverslag 2013 verschenen

Het jaar is nog jong, maar het (beknopte) jaarverslag van de VLHT over 2013 is alweer gereed. In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de economische situatie in de sector, de samenwerking met andere stakeholders, de ontwikkelingen op het gebied van de CAO, de pensioenen en het onderwijs.

Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de ontwikkeling van het ledenbestand, activiteiten, nieuwe diensten en plannen.

Naast het algemene jaarverslag is er nog een financieel jaarrapport, dat aan de orde zal komen op de algemene ledenvergadering van de VLHT.

Het jaarverslag is voor iedereen te dowloaden vanaf deze website. Het verslag is opgemaakt door Organisatie Advisebureau Schmitz/Secretariaten.nl. De vormgeving en de opmaak zijn verzorgd door Jasper Wolters.

We wensen u veel leesplezier.

BIJBEHORENDE DOWNLOAD(S):

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.