Terug

Keuzehulp Tandprothetische Zorg gelanceerd

Vanaf 26 november 2020 staat de Keuzehulp Tandprothetische Zorg weer op kunstgebit.nl. De Keuzehulp ondersteunt verzekerden bij de keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Op eenvoudige wijze maakt de Keuzehulp inzichtelijk welke voor de patiƫnt belangrijke bepalingen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hebben gemaakt.

Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Keuzehulp Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. De Keuzehulp is te vinden op de website www.kunstgebit.nl.

Zorgverzekeraar a.s.r. als beste uit de bus
Volgens de Keuzehulp krijgt zorgverzekeraar a.s.r. met 4,25 sterren de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor zijn verzekerden. Alle zorgverzekeraars scoren volgens de gehanteerde criteria overigens drie of meer van de vijf sterren. In vergelijking met vorig jaar zijn de beoordelingscriteria in de Keuzehulp op onderdelen aangepast waardoor er een duidelijker onderscheid tussen de zorgverzekeraars is ontstaan. De criteria hebben betrekking op: keuzevrijheid, administratieve belasting, vergoedingen in bijzondere situaties, klanttevredenheid, informatievoorziening en kwaliteit. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst.

Uitvoerig traject
De Keuzehulp voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). De onderliggende vragenlijst werd ontwikkeld na overleg met een aantal patiƫntenorganisaties en ouderenbonden. De vragenlijst is vervolgens voorgelegd aan alle zorgverzekeraars met het verzoek deze te beantwoorden. Vrijwel alle zorgverzekeraars gaven gehoor aan deze oproep. Zij hebben de vragen beantwoord en voorzien van een toelichting. Aan de hand van deze antwoorden en het feitelijke beleid van deze verzekeraars is aan de betreffende zorgverzekeraars een voorlopige score toegekend. In een commentaarronde kregen de zorgverzekeraars de gelegenheid op deze voorlopige scores te reageren. De reacties van de zorgverzekeraars zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve versie van de Keuzehulp Tandprothetische Zorg.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.