Terug

Kwartaalbericht Pensioenfonds (2019 kwartaal 3)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald van 99,9% naar 97,3%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 92,2%.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het derde kwartaal 2019:
. Beleidsdekkingsgraad: 97,3%
. Actuele dekkingsgraad: 92,2%
. Belegd vermogen: € 238 miljard
. Rendement 2019 derde kwartaal: 5,5%

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “In de eerste drie kwartalen van dit jaar behaalden we een rendement van 18,8% en de omvang van de pensioenpot was nog nooit zo groot. En onze deelnemers en gepensioneerden? Die zien daar niets van terug. Met de huidige rekenregels zijn onze verplichtingen namelijk met 25,5% gestegen en is de dekkingsgraad per saldo verder gedaald. Met de huidige dekkingsgraad van 92,2%, zullen we in 2020 de pensioenen moeten verlagen. Nu we bezig zijn nieuwe afspraken te maken over de toekomst van ons pensioen én we aankijken tegen extreem lage rentestanden, vinden we dit een heel moeilijk gegeven. Om verlagingen af te wenden hebben we dringend hulp nodig van politiek Den Haag. Want onder de huidige regelgeving is het verlagen van de pensioenen niet te voorkomen”.

Wilt u uitleg over dekkingsgraag en rekenrente? klik dan hier.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.