Terug

Kwartaalbericht pensioenfonds (2020 kwartaal 2)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2020 gedaald van 94,0% naar 91,0%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 85,9%.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het tweede kwartaal 2020:
. Beleidsdekkingsgraad: 91,0%
. Actuele dekkingsgraad: 85,9%
. Belegd vermogen: € 232,9 miljard
. Rendement 2020 tweede kwartaal: 6,7%

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “Na een uitzonderlijk slecht eerste kwartaal op de financiële markten, volgde in het tweede kwartaal een krachtig herstel. Daardoor krabbelde de dekkingsgraad van PFZW weer wat op. Net als de ongekende koersval in februari en maart, duidt ook de recente sprong omhoog op sterk en snel wisselende sentimenten op de financiële markten. Het is daarom maar goed dat we ons als pensioenfonds op de lange termijn kunnen richten. En die lange termijn ziet er wat mij betreft rooskleuriger uit nu we in Nederland met het uitgewerkte pensioenakkoord op weg kunnen naar een eigentijds en toekomstbestendig pensioen. Al zijn er in de tussenliggende periode nog behoorlijk wat hobbels te nemen, met onzekerheden over premie en opbouw en eventuele verlagingen van pensioenen. Daarnaast blijft er de zorg over de dekkingsgraad die op dit moment nog niet voldoende hoog is. De kans op verlaging van pensioenen in 2021 blijft daarmee aanzienlijk.’’

Wilt u uitleg over dekkingsgraag en rekenrente? klik dan hier.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.