Terug

Kwartaalbericht pensioenfonds (2020 kwartaal 3)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal van 2020 gedaald van 91,0% naar 89,9%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 88,5%.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het derde kwartaal 2020:
. Beleidsdekkingsgraad: 89,9%
. Actuele dekkingsgraad: 88,5%
. Belegd vermogen: € 239,7 miljard
. Rendement 2020 derde kwartaal: 2,6%

Peter Borgdorff, directeur van PFZW, die per 1 januari 2021 met pensioen gaat: “Met een positief rendement van 2,6% in het derde kwartaal zijn de verliezen als gevolg van de zware beursval begin van dit jaar bijna goedgemaakt. De dekkingsgraad is echter nog niet op de kritische grens van 90% en we houden serieus rekening met een verlaging van de pensioenen in 2021.
De dit jaar gestaag dalende rente zorgt voor een aanhoudend lage dekkingsgraad. Het wordt spannend hoe de beleggingen en de rente zich in het vierde kwartaal ontwikkelen. Want dit laatste kwartaal van het jaar is ongekend onzeker, met niet alleen een opleving van het coronavirus, maar ook vanwege de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten”.

Wilt u uitleg over dekkingsgraag en rekenrente? klik dan hier.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.