Terug

Kwartaalbericht pensioenfonds en nieuw pensioenstelsel in zicht

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal verder gestegen van 97,9% naar 100,9%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 89,5% naar 93,2%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door de beleggingsopbrengsten. Het totaal belegd vermogen eind tweede kwartaal 2021 bedroeg 261,miljard euro.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het tweede kwartaal 2021:

. Beleidsdekkingsgraad: € 93,2%

. Actuele dekkingsgraad: € 100,9%

. Belegd vermogen: € 261,0 miljard

. Rendement 2021 tweede kwartaal: 3,7%

In 2026 zullen er grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van ons pensioenstelsel. Wilt u zich nu al informeren over de komende veranderingen? Klik dan hier.

Recentelijk is ook het jaarverslag 2020 van het PFZW verschenen. Klik hier voor het jaarverslag.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.