Terug

Kwartaalbericht pensioenfonds 2022/II

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal 2022 gestegen van 110,2% naar 113,0%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 102,7% naar 106,2%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van -11,5%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in tweede kwartaal afgenomen van € 258,2 miljard naar € 228,8 miljard.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het tweede kwartaal 2022:

. Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde afgelopen maanden): € 106,2%
. Actuele dekkingsgraad: € 113,0%
. Belegd vermogen: € 228,8 miljard
. Rendement 2022 tweede kwartaal: - 11,5%.

"Ik ben blij dat onze gepensioneerden - en ook alle mensen die nog niet met pensioen zijn - er pensioen bijkrijgen. We realiseren ons wel dat het een kleine stap is, in deze tijden van sterk stijgende prijzen. We hopen van harte dat we op 1 januari 2023 de pensioenen opnieuw kunnen verhogen. Maar dat is nu nog erg onzeker. De dekkingsgraad, die de financiële gezondheid van het fonds uitdrukt, is door de sterk gestegen rente het afgelopen kwartaal verder verbeterd. Toch gaat het op de financiële markten buitengewoon slecht. We verloren dit jaar al bijna 18% van ons vermogen. Dat is een niet uit te leggen tegenstrijdigheid, die in het nieuwe pensioenstelsel gelukkig niet meer aan de orde is.", aldus Joanne Kellermann, Bestuursvoorzitter PFZW.

In 2026 zullen er grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van ons pensioenstelsel. Wilt u zich nu al informeren over de komende veranderingen? Klik dan hier.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.