Terug

Kwartaalbericht Pensioenfonds Zorg en Welzijn (2019 kwartaal 2)

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald van 100,9% naar 99,9%. De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 95,9%.

Overzicht van de belangrijkste resultaten in het tweede kwartaal 2019:
. Beleidsdekkingsgraad: 99,9%
. Actuele dekkingsgraad: 95,9%
. Belegd vermogen: € 225,2 miljard
. Rendement 2019 tweede kwartaal: 3,8%

Elke maand berekenen de pensioenfondsen de dekkingsgraad. Dat is de zogenaamde actuele dekkingsgraad. Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren). Een pensioenfonds mag de pensioenen pas (gedeeltelijk) verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of meer.

Pas bij een dekkingsgraad van ruim 124% wordt een pensioenfonds als helemaal gezond beschouwd. Vanaf dat moment kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren).

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een reserve aan te houden. Die reserve is bedoeld om tegenvallers en moeilijke economische omstandigheden op te kunnen vangen. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad van 104,3% hebben. Het is niet toegestaan om daar langer dan vijf jaar onder te zitten. Als dat toch gebeurt, moet het pensioenfonds de pensioenen juist verlagen.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW: ​​“In het eerste half jaar van 2019 behaalden we een rendement van 12,7%. Daarmee verdienden we voor onze deelnemers ruim € 25 miljard, zo’n € 139 miljoen per dag. Met de huidige regels en de lage rente, is de impact van het rendement op de financiële situatie van echter PFZW beperkt. De verplichtingen zijn door de rentedaling meer in waarde gestegen dan de beleggingen aan rendement hebben opgeleverd. De actuele dekkingsgraad daalde daardoor naar 95,9%. We moeten daarom ernstig rekening houden met een verlaging van de pensioenen van de deelnemers. Dat zou zelfs in 2020 kunnen zijn, als de dekkingsgraad blijft dalen zoals nu het geval is.”
“Er dreigt een onmogelijke puzzel te ontstaan bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Een goed pensioen dat kan meegroeien met de economie? Een compensatie voor mensen die door de overgang naar een ander pensioenstelsel worden getroffen? Het kost allemaal geld. De huidige onevenredige verplichtingen zorgen er voor dat oplossingen ver weg zijn. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor het vertrouwen in het pensioenakkoord en daarmee het vertrouwen in de toekomst van ons pensioen.”

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.