Meld u aan voor de veiligheidsbladen!

De VGT is al vanaf 1997 bezig om onder meer de tandtechnici te voorzien van informatie over producten met gevaarlijke stoffen. De distributie van deze informatie (veiligheidsinformatiebladen) vond eerst plaats via een cd-rom, later via het internet. Heel binnenkort zal de VGT een portal openen, waarin alle veiligheidsinformatie zal worden opgenomen.

Het systeem bevindt zich momenteel in de testfase maar alle tandtechnische bedrijven kunnen zich al gratis aanmelden op deze portal (http://aanmelden.dentalserviceportal.nl/). Na de aanmelding ontvangen zij een bevestigingsemail met een wachtwoord om de verdere gegevens in de portal in te kunnen vullen.

Het systeem gaat ongeveer als volgt werken:

  • Als iemand een aankoop doet van een product met gevaarlijke stoffen wordt de portal daarover (dagelijks) geïnformeerd, dat gebeurt aan de hand van de facturatie bij de leden van de VGT;
  • De VGT stuurt dan, op basis van het VIB-nummer, een veiligheidsinformatieblad en de eindgebruiker (lees: het TTL) moet dat, via een Register Gevaarlijke stoffen, vertalen naar een risico-analyse;
  • Omdat de VGT niet alleen bladen in het systeem heeft, maar ook de inhoud van de bladen, kan zij, op basis van deze gegevens, het Register ook aanmaken;
  • En dan stuurt de VGT periodiek (dat zal in het begin iedere week zijn) een bijgewerkt Register naar de eindgebruiker (of hij kan het uit zijn persoonlijke pagina halen);
  • Mocht een eindgebruiker ook behoefte hebben aan een risico-analyse + beoordeling dan kan de VGT dat (ook weer op basis van het Register) voor hem verzorgen.
  • Maar het begint met de aanmelding bij de portal zodat de VGT de bladen kan versturen. Zonder dat kan de eindgebruiker (en dus ook de VGT) niets doen.

De aanmelding en het versturen van bladen is gratis. De VLHT adviseert al haar leden zich zo spoedig mogelijk aan te melden, mocht dat nog niet gebeurd zijn.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.