Terug

Nieuwe administrateur Sociaal Fonds Tandtechniek

Per 1 januari 2020 is de administratie van het Sociaal Fonds Tandtechniek uitbesteed aan Wissenraet-van Spaendonck. Dit nadat de vorige administrateur AGH te kennen had gegeven deze werkzaamheden niet meer te kunnen uitvoeren. AGH heeft tevens toegezegd niet de volledige kosten voor de administratie in 2019 in rekening te brengen. De werkzaamheden die in de eerste maanden van 2020 hebben plaatsgevonden zullen wel in rekening worden gebracht.

Uw contact bij het Sociaal Fonds Tandtechniek is vanaf heden:

Sociaal Fonds Tandtechniek
Wissenraet-van Spaendonck
De heer Giel Schikhof
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
013-5944594

Het sociaal fonds is momenteel vooral actief bij het vertrekken van vouchers aan werkgevers, die BBL-leerlingen opleiden.
Er worden voorlopig geen premies geheven door het fonds.

Verder is afgesproken dat Wissenraet-van Spaendonck per 1 maart 2020 ook de ondersteuning van de CAO-partijen voor zijn rekening neemt.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.