Terug

Nieuwe afspraken met BHV NL over tarieven VLHT-leden

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland. Om op uw taken berekend te zijn kunt u een BHV-cursus volgen. De VLHT heeft met BHV Nederland aantrekkelijke tariefafspraken gemaakt voor het volgen van deze cursussen.

In kleine bedrijven kan de ondernemer zelf de rol van bedrijfshulpverlener vervullen, maar moet dan wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem/haar vervangt bij diens afwezigheid. Bij grote bedrijven dienen er een of meerdere bedrijfshulpverleners te worden aangesteld.

Tot de taken van een bedrijfshulpverlener behoren in elk geval:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het alarmeren van hulpdiensten
  • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

BHV Nederland heeft verschillende cursussen in het aanbod, zoals een basiscursus en een herhalingscursus. Grote bedrijven kunnen tevens gebruik maken van 'in company' trainingen.

Bent u benieuwd naar de nieuwe tariefafspraken die we met BHV gemaakt hebben? Neemt u dan per e-mail contact op met het secretariaat en we zullen u informeren.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.