Terug

Nieuwe coronaregels per 1 juli

De coronacrisis wordt al bestempeld als de zwaarste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Wereldwijd zijn veel patiënten overleden of hebben langdurig ernstige klachten. Daarnaast heeft de economie enige tijd bijna stilgelegen. Ook onze bedrijven hebben een zware tijd achter de rug. De één wat meer dan de ander, maar we hebben allemaal een omzetdaling (of zelfs omzetstilstand) gekend. Gelukkig blijken we in Nederland in staat om snel een vangnet te creëren voor de bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen.

Voor onze bedrijven geldt dat de NOW-regeling toegankelijk is en uiteindelijk ook de TOGS regeling. Daarnaast kennen we de ondersteuning voor ZZP-ers.
Er lijkt nu weer wat meer lucht te komen. Het werk trekt weer aan, maar is in veel gevallen nog lang geen honderd procent. Daarom is het goed om te weten dat er vervolgregelingen voor de NOW, TOGS en ZZP-ers zijn gekomen.

De regelingen vindt allemaal u terug op de website van de Kamer van Koophandel.

Klik hier voor de verlengde NOW-regeling.
Klik hier voor de verlengde TOGS (TVL).
Klik hier voor de regels voor ZZP-ers.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.