Nieuwe opzet jaarvergadering

Op de afgelopen jaarvergadering van de VLHT kwam een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. Ook was er in de persoon van dhr. Tom Behaegel van Vita een goede spreker met een boeiend thema. Toch werd de ledenvergadering niet goed bezocht. Het bestuur heeft daarom besloten om het met de jaarvergadering over een andere boeg te gooien.

Voortaan zal de jaarvergadering op een doordeweekse avond gehouden worden en niet meer overdag, omdat het met name voor de kleinere ondernemers lastig blijkt om onder werktijd hun deuren te sluiten en/of weg te gaan. Daarnaast zal de jaarvergadering voortaan vroeg in het jaar gehouden worden en niet meer richting zomer en/of in de meivakantie.

Het formele gedeelte, de ledenvergadering zelf, zal voortaan kort gehouden worden, waardoor er meer ruimte overblijft voor een presentatie met vragenronde.

Leden die daar prijs op stellen, kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst samen met het bestuur en andere leden de maaltijd gebruiken.

Datum en locatie van de volgende ledenvergadering zijn nu reeds vastgelegd: maandag 7 april 2014 om 19.00 uur bij Achmea in De Meern.

Uiteraard worden te zijner tijd alle leden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.