Terug

Nieuwe regels voor oproepkrachten op komst

Voor werkgevers met oproepkrachten of werknemers met een min-max contract komen er grote veranderingen aan in 2020. Zo moet de oproepkracht na verloop van twaalf maanden een minimaal aantal uren krijgen. Ook moeten oproepen voortaan eerder plaatsvinden en gelden er strengere regels met betrekking tot het intrekken van een oproep. Ook moet er meer ww-premie betaald worden voor flexmedewerkers. Hieronder de belangrijkste veranderingen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Als een contract met een oproepkracht twaalf maanden heeft geduurd, dan bent u verplicht om de oproepkracht een contract met vaste uren aan te bieden. De aangeboden uren moeten minimaal het gemiddeld aantal uren zijn van de afgelopen twaalf maanden. Dit geldt per 1 januari 2020. Voor oproepkrachten die per 1 januari twaalf maanden of langer in dienst zijn heeft u tot 1 februari de tijd om hen dit aanbod te doen. 

Het wordt verplicht om oproepkrachten minstens vier dagen van te voren op te roepen. Roept een werkgever een oproepkracht te laat op, dan is de werknemer niet verplicht te komen werken. Heeft een werkgever echter een werknemer al een bericht gestuurd dat hij is ingeroosterd en de werkgever trekt die oproep weer in, in de vier dagen voorafgaand aan de dienst, dan is de werkgever verplicht het salaris over die ingeroosterde dag toch door te betalen.

U mag maximaal drie contracten van bepaalde tijd binnen drie jaar aan een werknemer aanbieden. Deze regeling bestond overigens al in de CAO tandtechniek, waardoor de CAO weer in de pas loopt met de wetgeving.

Voor oproepkrachten en werknemers met een min-max contract moet voortaan aanzienlijk méér ww-premie worden betaald dan voor werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd met vaste uren. 

Laat u niet verrassen door de nieuwe wetgeving in 2020!
• Inventariseer nu alvast welke werknemers u in januari een contract met vaste uren moet aanbieden.
• Houd bij contractverlengingen er nu alvast rekening mee dat u contracten voor langere duur kunt geven.
• Beoordeel of oproepkrachten toch niet een contract voor vaste uren kunnen krijgen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? stuurt u dan een mail aan het secretariaat.

Met dank aan Van Winssen Personeel en Salaris.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.