Ondernemersstemwijzer over Europese verkiezingen nu online

Ondernemers kunnen sinds kort via Ondernemersstem.nl kijken welke politieke partij hun voorkeur heeft bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hechten grote waarde aan deze Europese verkiezingen en hebben de stemwijzer gezamenlijk ontwikkeld.

Ondernemersvriendelijk beleid
Met deze speciale 'bedrijvenstemwijzer' kunnen ondernemers de programma’s van politieke partijen vergelijken op ondernemersvriendelijkheid. Maar ook ander beleid dat voor ondernemers van wezenlijk belang is komt aan de orde, zoals begrotingsbeleid, arbeidsmarkt, klimaatbeleid, landbouwbeleid en belastingen. Via vijftien uiteenlopende stellingen wordt snel duidelijk welke partij het best aansluit bij de ideeën van de ondernemer.

Grote waarde aan Europese verkiezingen
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hechten grote waarde aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu de economische seinen weer op groen staan en voor de gehele eurozone de groeiverwachtingen positief zijn, is het belangrijk dat het bedrijfsleven ook in Europees verband ruim baan krijgt, aldus de ondernemingsorganisaties.

Campagne WijZijnVoor
De stemwijzer maakt onderdeel uit van de campagne www.wijzijnvoor.eu die VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland volgende week starten. Hiermee willen zij benadrukken hoe belangrijk Europa is voor onze economie, voor banen en voor welvaart.

Bekijk zelf Ondernemersstem.nl.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.