Opgepast voor de BSA!

De BSA is actief in het bestrijden van ongelicentieerd softwaregebruik. Deze organisatie is de spreekbuis voor vrijwel alle grote softwareproducenten en treedt ook op in geval van (vermeend) gebruik van software, waarvoor geen of onvoldoende licenties zijn afgenomen.

Indien de BSA vermoedt dat er in uw bedrijf illegale software gebruikt wordt, dan zullen ze u om een overzicht van de in uw bedrijf gebruikte legale software vragen en in elk geval een 'Verklaring Legitieme Software' af te geven, waarmee u aangeeft geen illegale software in uw bedrijf te gebruiken.

Op zich bent u niet verplicht om op de correspondentie van de BSA te reageren, maar het kan wel verstandig zijn. Als de BSA een concrete verdenking tegen u heeft (bij voorbeeld door een tip), dan kunnen ze langs komen met een deurwaarder en een gerechtelijk bevel om illegale software in uw bedrijf op te sporen. Onder ‘illegaal’ valt ook software waarvoor u onvoldoende licenties heeft.

Als de BSA bij u de boel komt onderzoeken, dan komt dat natuurlijk altijd ongelegen en verstoort dat de bedrijfsvoering. Ook kunt u met ‘boetes’ geconfronteerd worden.

Daarom bevelen we u aan om goed te bekijken of alle software die binnen uw bedrijf gebruikt wordt legaal is en om andere software te verwijderen.

Indien u een aanschrijving van de BSA krijgt, dan adviseren we u in elk geval de gevraagde ‘Verklaring Legitieme Software’ in te vullen. Uiteraard moet u eerst ervoor zorgen dat u uw licenties op orde heeft.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.