Terug

Pas op met facturen van Dentsply Sirona

De afgelopen maanden hebben we veel vragen van leden gekregen over de facturen van Dentsply Sirona en de zogenaamde verleggingsregeling die zij toepassen. Het onderwerp is ook aan de orde geweest op onze ledenvergadering van 15 juni. Door de afwijkende wijze van facturering moeten veel labs BTW afdragen over de leveringen van Dentsply Sirona. En wel sinds maart 2019. De VLHT heeft Dentsply Sirona aangesproken op deze klantonvriendelijke werkwijze maar de leverancier wijst elke verantwoordelijkheid af.

De tandtechnische branche is in principe vrijgesteld van BTW-heffing. Als dan een leverancier zijn logistieke en administratieve processen zo inricht, dat de afnemers (de labs dus) toch aangifte BTW moeten doen en BTW moeten afdragen, dan is dat op zijn zachtst gezegd vervelend. Te meer omdat Dentsply Sirona daar in zijn brief van maart 2019, betreffende de aanpassing van zijn logistiek, niet bepaald duidelijk over is geweest. Veel labs hebben de gevolgen van deze brief daarom niet ten volle beseft en hebben sindsdien geen aangifte BTW gedaan en ook geen BTW over de leveringen afgedragen.

In een reactie op vragen van onze kant geeft Dentsply alleen aan dat ze verplicht zijn de verleggingsregeling toe te passen omdat ze leveren vanuit het buitenland en dat ze de afnemers daarover in het verleden hebben geïnformeerd.
Tot onze verbazing blijken er echter nu nog labs te zijn bij wie geen BTW in rekening wordt gebracht. Volgens Dentsply komt dat omdat zij bij de verhuizing van het magazijn nog niet over alle BTW-nummers beschikten, maar het is niet echt geloofwaardig dat dit nu, meer dan drie jaar later, nog steeds zou spelen.

Op zich staat Dentsply in zijn recht door de BTW te verleggen naar de afnemer. De VLHT vindt echter de keuze van Dentsply om zijn processen op deze manier in te richten erg ongelukkig en klantonvriendelijk. Bovendien zijn we van mening dat Dentsply zijn klanten in het verleden veel te summier heeft geïnformeerd hierover en al helemaal niet heeft gewaarschuwd voor de gevolgen.

Als u producten van Dentsply afneemt, dan moet u goed kijken of er op de facturen 'BTW-verlegd' 'of revers charge' vermeld wordt. In dat geval moet u dus als afnemer BTW-aangifte doen en BTW afdragen. En dit geldt met terugwerkende kracht tot het moment van de wijzigingen door Dentsply.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.