Terug

Pensioenfonds komt met HR-dataportaal voor werkgevers

PFZW levert al jaren geaggregeerde arbeidsmarktdata aan verschillende initiatieven in de sector. Zoals de cao-tafels, arbeidsmarktfondsen, het AZW-programma en ook aan werkgevers. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond hoe PFZW met deze data meerwaarde kan bieden aan werkgevers. Met als doel: bijdragen aan goed werkgeverschap, meer werkplezier en een toekomstvast zorgstelsel.

Werkgevers gaven aan behoefte te hebben aan eenvoudig weergegeven arbeidsmarktdata en ondersteuning bij strategisch personeelsbeleid. In co-creatie heeft PFZW samen met werkgevers een HR-dataportaal voor werkgevers ontwikkeld.

De data die PFZW heeft, worden gepresenteerd in een overzichtelijk visueel dashboard. Hiermee krijgt de werkgever direct inzicht in bijvoorbeeld de eigen in- en uitstroomgegevens ten opzichte van de gegevens op regionaal of landelijk niveau. Dat inzicht helpt werkgevers bij het vormgeven van hun strategisch personeels- en arbeidsmarktbeleid. Werkgevers hebben de keuze uit een inzicht- of een benchmarkabonnement. Het inzichtabonnement is gratis, het benchmarkabonnement is uitgebreider en betaald. Het portaal vindt u hier.

Om optimaal gebruik te maken van de aangeboden data is een nieuwe workshop ontwikkeld: ‘HR-Analytics’. Een training waarmee werkgevers en OR leren hun HR-data nog beter in te zetten voor een gerichter HR-beleid.

Vanaf 18 mei is het PFZW HR-dataportaal toegankelijk voor werkgevers. Zoals gezegd biedt dit portaal dan inzicht in de eigen organisatie en een benchmark met andere organisaties op regionaal en landelijk niveau.
Daarna breidt PFZW de functionaliteit van het portaal in fasen nog verder uit, zodat werkgevers een eigen analyse van de data en dwarsdoorsneden kunnen maken, met functieprofielen en eventueel verzuimdata én meer inzicht hebben in toekomstig benodigd personeel, de verwachte instroom, uitstroom, doorstroom en de benodigde competenties van werknemers.
De huidige PFZW Scenariotool voorziet al in die behoefte maar wordt dan nog verder doorontwikkeld.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij PFZW.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.