Terug

PFZW stelt cijfers en bedragen voor 2022 vast

Het pensioenfonds voor zorg-en welzijn, waaronder sinds enkele jaren ook de tandtechniek valt, heeft de cijfers en bedragen voor 2022 vastgesteld. De belangrijkste veranderingen zijn de stijging van de premie met 0,8 procentpunt en van de AOW-franchise met 232 euro.

In de tandtechniek wordt conform de cao tweederde van de pensioenpremie betaald door de werkgever en eenderde door werknemer.

Klik hier voor alle cijfers en bedragen voor 2022.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.