Plan zwaarder belasten familiebedrijven van tafel

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat Financiƫn afziet van het voornemen om te kijken of erfgenamen van familiebedrijven zwaarder belast kunnen worden. De bestaande vrijstelling zou dan worden aangepast of vervangen door een betalingsregeling.

De ondernemingsorganisaties zijn ook goed te spreken over de belofte dat de komende belastingherziening zal leiden tot lagere lasten voor bedrijven en burgers.

Continuïteit
De ondernemingsorganisaties hadden eerder afwijzend gereageerd op het voornemen van Financiën. Familiebedrijven willen volgens hen het kapitaal in het bedrijf houden, met het oog op de continuïteit. ‘De vermogens van familiebedrijven zijn de afgelopen jaren bovendien alleen maar kleiner geworden’, aldus VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Belastingheffing zou groeivermogen aan de onderneming onttrekken, en de mogelijkheden beperken om financiering aan te trekken. Dat was in het verleden juist de reden om de vrijstelling in te voeren.
 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.