Terug

Prinsjesdag en het bedrijfsleven

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2021. Een deel van deze plannen betreffen fiscale veranderingen en andere (aanpassingen in) wetgeving die betrekking hebben op het bedrijfsleven. Hieronder worden enkele plannen aangestipt. Uiteraard moet er nog goedkeuring volgen door de Eerste en Tweede Kamer.

Voor de BV gaat het tarief van de eerste schijf 1,5 % omlaag, van 16,5% naar 15%. Daarnaast verschuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens in 2021 van 200.000 euro naar 245.000 euro en in 2022 naar 395.000 euro. Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

Als uw BV in 2019 winst gemaakt heeft en u in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag u bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stelt u de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve kunt u verrekenen met het verliesresultaat over 2020. U kunt zo over meer liquiditeit beschikken.

Stopt u met uw bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heeft u personeel? Dan heeft u vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding.
Bij ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is, krijgt u sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die u betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet u de aanvraag wel vóór 1 oktober 2020 indienen bij het UWV.

Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunr u onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. Voor 2020 is deze vrije ruimte vanwege de coronacrisis 3% in plaats van 1,7%, voor de loonsom tot 400.000 euro. Benut de extra ruimte die u in 2020 nog heeft om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan uw medewerkers. Of voor hulpmiddelen zoals meubels en computeraccessoires zodat een werkplek thuis aan arbo-eisen voldoet.

Klik hier voor andere voor ondernemers relevante kabinetsplannen.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.