Terug

Kwartaalbericht pensioenfonds 2023/II

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het tweede kwartaal 2023 gestegen van 109,5% naar 111,9%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 112,5% naar 111,8%. De stijging van de actuele dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door het behaalde rendement en de lichte stijging van de rente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van 1,5%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in het tweede kwartaal gestegen van € 221,5 miljard naar € 225 miljard.

"Het afgelopen kwartaal bleef de financiële gezondheid van PFZW stabiel, door een positief beleggingsrendement en een licht stijgende rente. Dat is goed nieuws op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. We zijn hard bezig met de voorbereiding daarvan. Achter de schermen, maar ook steeds zichtbaarder voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers." Aldus Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.