Terug

Subsidieregeling sociaal fonds voor leerlingen beëindigd

Jaarlijks besluiten tientallen jonge mensen om het mooie vak van de tandtechniek te gaan leren. Een leerling opleiden kost echter geld. Voor de BBL- opleiding aan de DHTA kon er een subsidie aangevraagd worden bij het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek, als de leerling een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf had. Het sociaal fonds zal echter binnenkort worden opgeheven en is al opgehouden met het subsidiëren van individuele trajecten. Er is echter wel nog een andere subsidiemogelijkheid.

Subsidieregeling praktijkleren
Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kan er subsidie verstrekt worden aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het kader van een BBL-opleiding.
De verzorging van het onderwijs in de praktijk van het beroep moet plaatsvinden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst.
De werkgever moet naast een aanwezigheidsregistratie de administratie bijhouden waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt en de wijze waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd.
Op jaarbasis is er voor het MBO een bedrag van circa 205 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag, gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats, per jaar. Het kan er dus van afhangen hoeveel aanvragen er in totaal zijn, hoe hoog de subsidie per leerling per jaar is.
De subsidie kan aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jaarlijks start begin juni een nieuwe ronde, die loopt tot circa half september.

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ze kunnen deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.
Uw medewerkers kunnen eens keer per jaar een STAP-budget aanvragen via een portal van UWV. Elke twee maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op, op het moment van de aanvraag? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode. De eerstvolgende aanvraagperiode start op dinsdag 1 november 2022 om 10:00 uur.
Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Momenteel zitten daar geen tandtechnische opleidingen bij, maar wel meer algemene opleidingen op het gebied van computervaardigheden, management, etc.
Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een STAP-budget.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.