Terug

Tandtechniek en mondzorg sturen brandbrief over vergoedingen

Samen met de KNMT, de NVOI, de ONT en de BTT heeft de VLHT een brief naar Zorgverzekeraars Nederland gestuurd om de zorgwekkende situatie met betrekking tot de vergoedingen van de materiaal- en techniekkosten in de mondzorg aan te kaarten. In de brief vragen we om een gesprek met de Commissie Mondzorg om de situatie te bespreken.

Eerder is er met verschillende zorgverzekeraars gesproken en ook meermaals met de NZa, om het probleem van de te lage vergoedingen, met name voor prothesen, en de gebrekkige transparantie met betrekking tot de opbouw van de vergoedingen voor het voetlicht te brengen.

Intussen is het probleem alleen maar groter geworden door de stijging van de materiaalkosten en ook door de nieuwe Cao, die een stijging van de loonkosten tot gevolg heeft.

In de brief wordt ervoor gewaarschuwd dat, na het jarenlang afknijpen van de vergoedingen, de labs de kwaliteit van de prothesen niet meer op het huidige niveau kunnen houden en dat dat alleen maar tot extra kosten zal leiden.

Indien het gesprek met de Commissie Mondzorg resultaten oplevert, zal dit ook via onze website gecommuniceerd worden.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief.

 

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.